Jan Kuczera  

Instruktor AlpinizmuJ1 PZA
Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej
Instruktor Wspinaczki Sportowej
Instruktor Technik Linowych
Ratownik TOPR
Animator Sportu
Wspinanie dla mnie to wielka pasja, a wolność i przygoda jest tym co mnie najbardziej w niej pociąga. Uwielbiam wspinać się zarówno w nagrzanych słońcem skałkach jak i zimą w górach. Jednak bez wątpienia upodobałem sobie wspinaczkę górską letnią i zimową, gdzie stopień zaangażowania zarówno ciała i ducha bywa maksymalny.

Wiem, że bez pomocy osób, które mi pomogły w pierwszych latach mojej wspinaczkowej przygody, za wiele bym we wspinaniu nie podziałał. Jako instruktor Polskiego Związku Alpinizmu chciałbym być dla Was tym, kim byli dla mnie moi bardziej doświadczeni koledzy – nauczycielem. Do tej pory zdarzyło mi się szkolić Grupę Młodzieżową PZA, uczestników programu Polski Himalaizm Zimowy i Polski Himalaizm Wysokogórski, ratowników GOPR, oraz wielu innych pasjonatów gór i wspinania.

Mam na swoim koncie nowe drogi i szybkie powtórzenia trudnych dróg w Tatrach, Górach Szkocji, Norwegii, Dolomitach, Alpach Julijskich i Francuskich, Grenlandii, w Kirgijskim Pamiro-Alaju i w Karakorum w Pakistanie. Obecnie jestem również członkiem Komisji Szkolenia PZA.

Instructor of Alpinism awarded by PZA (Polish Association of Alpinism) – the highest Polish Climbing and Mountaineering Award.

Climbing for me is a great passion. Freedom and adventure are what most draw me in climbing. I like to climb, both in the sun-warmed rocks and in cold winter mountains. But without a doubt, I’m most satisfied with committing climbing and mountaineering in summer or winter on long routes, where the degree of involvement of both body and mind are reaching an absolute maximum.

I know that without the help of people who helped me in the early years of my climbing adventures, I wouldn’t go too far in climbing. As an instructor of Polish Association of Alpinism, I would like for you to be who my more experienced colleagues were to me earlier – a teacher, not just the instructor. So far, I have instructed and trained many Youth Group from PZA, participants of Polish Winter Himalayan Mountaineering Expeditions and Polish Himalayan Alpine climbers, Mountain Rescue members and many other groups and individual enthusiasts and mountain climbing lovers.

I have climbed many new routes and made fast repeats of many difficult routes in the Tatra Mountains, Scotland, Norway, the Dolomites, the Julian Alps and the French Alps, Greenland, Kirgijskim-Alajuela Pamir and Karakoram in Pakistan.


Łukasz Depta  

pomniejszonyInstruktor Alpinizmu PZA
Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej
Ratownik TOPR

Urodziłem się w Krakowie i widoczne czasem nawet z miasta Tatry pociągały i fascynowały mnie od najmłodszych lat. Na dobre swoją przygodę z górami i wspinaniem rozpocząłem jeszcze w czasach licealnych. Po pierwszych samodzielnych wycieczkach w Tatry latem i zimą przyszedł czas na wspinanie w skałkach i na krakowskich sztucznych ścianach. Pojawiła się potrzeba zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych do bezpiecznego poruszania w górach. Zaspokoiłem ją kończąc pod okiem instruktorów PZA kurs skałkowy i wkrótce potem taternicki. W kolejnych latach rozwijałem te umiejętności w różnych górskich zakątkach świata. Od Tatr poprzez Alpy i Kaukaz aż po wielkie góry Azji, Karakorum, Hindukusz, Pamir i Pamiro-Ałaj oraz Himalaje Nepalu. Miałem okazję wytyczać nowe drogi na granitowych ścianach jak i zdobywać dziewicze skalno-lodowe sześciotysięczne szczyty. Obecnie dziele się swoimi doświadczeniami, jako instruktor. Jako członek kadry instruktorskiej, miałem okazję brać udział w szkoleniach programu Polski Himalaizm Zimowy oraz Grupy Młodzieżowej Polskiego Związku Alpinizmu.

Instructor of Alpinism awarded by PZA (Polish Association of Alpinism) – the highest Polish Climbing and Mountaineering Award.

Mountain Rescue Team Member (TOPR)

I was born in Krakow and sometimes even visible from the city, the Tatra Mountains attracted and fascinated me from an early age. For good my adventure with mountains and climbing has started in high school. After the first solo trips to the Tatra Mountains in summer and winter and climbs at rocks around Krakow there was a need to acquire basic knowledge and technical skills necessary to move safely in the mountains. I had acquired them under the watchful eye of instructors from PZA on rock climbing course and shortly thereafter mountaineering course. In the following years, I developed those skills in various mountains of the world. From my homeland Tatra Mountains to the Alps. From the Caucasus Mountains to the Great Ranges of Asia – Himalayas and Karakoram, Hindu Kush, Pamir and Pamir-Alay. I had the opportunity to establish many new routes in this mountain high walls and ascent few unclimbed 6000m peaks. Currently, I share my passion and experience as an instructor on summer and winter courses and I voluntary work as Mountain Rescuer.


Wojciech Malawski  

dscf8095Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA
Instruktor Wspinaczki Sportowej
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV

Urodziłem się na nizinach i całe moje życie to droga w góry; dlatego wiem, że to, co w nich osiągamy nie da się sprowadzić do metrów przewyższenia, skali trudności, wyniku czasowego. Każda wspinaczkowa linia, tura narciarska ma tyle obliczy, ile osób, które się z nimi mierzą. W górach najważniejsza jest dla mnie możliwość bycia w nich na różne sposoby. Wspinałem się i jeżdziłem na nartach w Tatrach, Dolomitach, Alpach, Pirenejach, Kaukazie. Startowałem w zawodach ski-alpinistycznych w Polsce i zagranicą. Zjechałem na nartach z wielu alpejskich czterotysięczników (w tym z Mount Blanc).  Przez wiele lat związany byłem z włoskimi Alpami, gdzie mieszkałem, prowadziłem schronisko, jeżdziłem na nartach, ale przede wszystkim poznawałem góry i ludzi. Moją ogromną pasją są narty skiturowe. Dzięki nim odkrywałem piękno zimowych gór, adrenalinę związaną z ryzykownymi zjazdami i zmęczenie wielodniowymi „wyrypami“. Przede wszystkim jednak wiele się nauczyłem na własnych błędach. Dlatego teraz chętnie dzielę się swoimi doświadczeniem.


Przemysław Cholewa  

Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Ratownik TOPR

Górami zajmowałem się od młodości, z rodzinnych Wadowic miałem w nie nie daleko. Zaczęło się od turystyki i narciarstwa w Beskidach, później pojawiło się wspinanie. Już w pierwszym sezonie wspinaczkowym odwiedziłem Tatry zarówno latem jak i zimą. Kilka lat później odkryłem Norwegię do której wracam co roku od szesnastu lat. Tych górskich lat pełnych pasji, przygody i rozwoju minęło już dwadzieścia jeden, setki przewspinanych dróg i odbytych wycieczek narciarskich dały mi ogromne doświadczenie, którym mogę się podzielić.

Zapraszamy.