Podczas kursu, wspinaczki  na własnej asekuracji trwającego 4 dni, uczymy się wspinania na drogach wymagających zakładania własnej asekuracji z roksów, heksów, tricamów, mechaników itp. Wspinamy się na drogach jedno i kilku wyciągowych. Kurs ten przeznaczony jest dla osób już wspinających się, które wcześniej ukończyły podstawowy kurs wspinaczki skalnej. Ewentualnie sprawnie pokonują w skałkach z dolną asekuracją drogio trudnościach minimum IV.  Jednocześnie sprawne posługują się węzłami (ósemka, wyblinka, półwyblinka, kluczka) oraz nabyły umiejętność samodzielnego zjeżdżania na linie oraz przewiązywania w stanowisku zjazdowym.

Kurs przygotowuje do dalszego szkolenia w Tatrach i jest zgodny z zaleceniami Polskiego Związku Alpinizmu:

Czas trwania: 4 dni
Cena: 1600zł

Terminy na rok 2024

Miejsce: Jura / Sokoliki
(w zależności od terminu)

Sugerowana baza noclegowa dla osób potrzebujących zakwaterowania:

Pod Krakowem

Brandysówka
ul. Pod Sokolicą 127
32-089 Będkowice (Dolina Będkowska).

www.dolinabedkowska.pl

Agrogosia
Czajowice, ul. Łokietka 42a
tel. 012 419 30 62, 693 123 357

W Sokolikach

9UP Agroturystyka
Trzcińsko 65a
58-520 Janowice Wielkie.

Wspinania na własnej asekuracji

Program kursu wspinaczka na własnej asekuracji:

Zajęcia praktyczne:

 • Zapoznanie się ze sprzętem umożliwiającym zakładanie własnej asekuracji: kości wspinaczkowe, tricamy, friendy oraz wykorzystanie form skalnych przy zakładaniu asekuracji;
 • Sposób rozmieszczenia sprzętu na uprzęży;
 • Nauka osadzania sprzętu i asekurowania się na drogach wymagających własnej asekuracji;
 • Wspinaczka na drogach jednowyciągowych;
 • Budowanie stanowisk samonastawnych (wielokierunkowych), jednokierunkowych,
 • Nauka podchodzenia po linie przy pomocy węzłów samozaciskowych;
 • Sytuacje awaryjne;
 • Wspinaczka na drogach wielowyciągowych;
 • Asekuracja górna przy użyciu półwyblinki i przyrządu typu reverso;
 • Zjazdy z przesiadką w stanowiskach pośrednich;

Zagadnienia teoretyczne:

 • Zagrożenia terenu skałkowego oraz wynikające ze wspinania się na własnej asekuracji;
 • Typy lin i karabinków, oraz sprzętu stosowanego do wspinaczki na własnej asekuracji, ich użytkowanie i uszkodzenia;
 • Skale trudności;
 • Jaki sprzęt na początek;
 • Rejony tradowe w Polsce;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy;
 • Zagadnienia ochrony przyrody.

Program kursu jest zgodny z zaleceniami Komisji Szkolenia PZA.

Wymagane rzeczy na kurs wspinanie na własnej asekuracji:

Plecak (ok. 40 litrów) do noszenia sprzętu

Ubiór dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych i nie krępujący ruchów podczas wspinania. Pamiętaj, że pogoda zawsze może się zmienić. Poza podstawowymi ciuchami do wspinania należy zabrać ze sobą: kurtkę z membrany wiatroszczelnej i  chroniącej od deszczu, czapkę, rękawiczki.

Sprzęt biwakowy (gdy noclegi odbywają się na polu namiotowym to poza śpiworem, dodatkowo karimata i namiot)

Przydatny jest też: worek z magnezją, parasol.

Szkoła HardRock zapewnia kompletny sprzęt do uprawiania wspinaczki (uprząż, kask, linę, karabinki, taśmy itp.) spełniający atesty UIAA (Międzynarodowej Federacji Związków Alpinistycznych) lub/i CE (Certyfikat Unii Europejskiej).

Jak się zapisać na kurs wspinaczka na własnej asekuracji?

Skontaktujcie się z nami w sprawie wolnych miejsc w interesującym Was terminie (formularz zgłoszeniowy lub email).

Terminy dostępne pod linkiem – Terminy na rok 2024

Tytułem rezerwacji, wpłaćcie  na konto szkoły (dane poniżej) 900 zł.

W tytule przelewu koniecznie, podajcie nazwę i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. Potwierdzenie dyspozycji przelewu prześlijcie na nasz adres email.

Numer konta, Bank Pekao:

31 1240 1444 1111 0011 2539 8573

Proascent Łukasz Depta

adres: ul.Praska 54/27 Kraków, kod: 30-322

W przypadku niestawienia się przedpłata nie jest zwracana.

Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w kursie.

Każdy uczestnik, przedstawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie wspinaczki skalnej, własnoręcznie podpisane.

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji

Post navigation